URLOP Zamówienia złożone od 20.08 do 26.08 zostaną wysłane 27 sierpnia. 

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne  zasady, warunki oraz sposób
sprzedaży prowadzonej  za pośrednictwem sklepu internetowego akcesoria-olejkowe.pl  (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

3. Sprzedawca – Izabela Zalewska-El Ghamry, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Esencja Izabela Zalewska-El Ghamry, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8761714556, nr REGON 141122142

4. Sklep – oznacza sklep internetowy Akcesoria Olejkowe prowadzony przez Sprzedawce pod adresem akcesoria-olejkowe.pl

5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin

6. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie akcesoria-olejkowe.pl

7. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Kontakt ze sprzedawcą​
 1. Adres e-mail: [email protected]
 2. Telefonicznie: 514118327
§ 3 Postanowienia ogólne
 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach
  końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego
  urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. Klient porozumiewa się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie, oraz poprzez portale społecznościowe (Facebook). Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z klientem; klient ponosi koszt połączenia zgodny z taryfą usługodawcy świadczącego usługę telekomunikacyjną z której korzysta Klient.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej.
 5. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 6. Towary oferowane przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i wolne od wad.
 7. Ceny towarów widoczne w Sklepie Internetowym są całkowitymi cenami za towar, uwzględniają podatek VAT.
 8. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się: cena za produkty oraz koszt dostawy towaru.
§ 4 Korzystanie ze sklepu internetowego
 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach
  końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego
  urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. Klient porozumiewa się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie, oraz poprzez portale społecznościowe (Facebook). Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z klientem; klient ponosi koszt połączenia zgodny z taryfą usługodawcy świadczącego usługę telekomunikacyjną z której korzysta Klient.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej.
 5. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 6. Towary oferowane przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i wolne od wad.
 7. Ceny towarów widoczne w Sklepie Internetowym są całkowitymi cenami za towar, uwzględniają podatek VAT.
 8. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się: cena za produkty oraz koszt dostawy towaru.
§ 5 Płatności
 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie uwzględniają kosztów dostawy oraz wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży; o dodatkowych kosztach klient zostanie poinformowany podczas dalszych etapów składania zamówienia- wyborze sposobu dostawy oraz sposobu płatności.
 2. W sklepie internetowym dostępne są następujące formy płatności: a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia rozpocznie się wtedy po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy); b) gotówką za pobraniem, w przypadku odbioru osobistego, lub przy odbiorze paczki poprzez płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (realizacja zamówienia rozpocznie się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia); c) poprzez system płatności internetowych (realizacja zamówienia rozpocznie się wtedy po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy);
 3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie 4 dni, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu wyznaczenia dodatkowego terminu na dokonanie płatności. Brak odpowiedzi lub chec anulowania zamowienia przez klienta oznacza odstąpienie od umowy. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. 
 4. W przypadku zwrotu zamówienia, zwrot środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą zostanie wykonany na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. W przypadku płatności gotówką, srodki zostana przelane na konto bankowe wskazane przez  Kupującego. 
 5. Faktura za zamówienie zostanie dołączona w formie elektronicznej lub fizycznej, na życzenie Klienta.
 6. Operatorem płatności elektronicznych jest  BlueMedia S.A. 
 7. W sklepie obsługiwane są następujące karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
 8.  
§ 6 Dostawa
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia ukazany jest w Sklepie Internetowym.
 3. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 4. Dostawy zamówień mogą być zrealizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Towary zakupione w Sklepie Internetowym dostarczane mogą być:  a) Za pośrednictwem firmy kurierskiej  b) Do paczkomatów InPost. c) Za pomocą paczki ORLEN d) Poprzez odbiór osobisty.
 6. Po otrzymaniu przesyłki  Klient powinien, w miarę możliwości, zbadać stan przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Klient ma prawo nie odbierać przesyłki i żądać  spisania w obecności pracownika firmy dostawczej protokołu dokumentującego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
 7.  
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia towaru.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w przypadku zwrotu części zamówienia, koszty wysyłki nie zostaną zwrócone. Koszty zwrotu produktów ponosi osoba odsyłająca produkty.
 6. W przypadku nieodebrania paczki od kuriera, Sklep internetowy zwróci otrzymane od Państwa płatności za towar. Koszt przesyłki nie zostanie zwrócony (przesyłka w obie strony). 
§ 8 Reklamacje
 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 3. Reklamacja powinna zawierać : imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres email na który ma zostać wysłana odpowiedź dot. reklamacji, dokładny opis wady, datę jej stwierdzenia, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji i zawartego w niej żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres ustalony drogą mailową. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 6. Sprzedawca udziela 24 miesięcznej rękojmi na sprzedawane produkty.
 7. Przy sprzedaży między Przedsiębiorcami, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi ograniczona jest do wyłącznie do obowiązku naprawy Produktu. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 
akcesoria olejkowe

Zapisz się do newslettera